Kde nás nájdete

Kontakty
Email: info@lada24.sk
Telefón: 0903778499, 0903900507

Fakturačné údaje
SlovLADA spol. s r.o.
Polianky 11
841 01 Bratislava
IČO: 31666094
DIČ: 2020494927
IČ DPH: SK2020494927

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
vložka číslo: 22725/B

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktný formulár